Thi công trọn gói nhà phố 3 tầng diện tích 6x12m tại Kontum

Thi công trọn gói nhà phố 3 tầng diện tích 6x12m tại Kontum

Ảnh 1 : Đang làm sắt và đổ betong móng băng - Thi công nhà phố 3 tầng đẹp tại Kontum
Ảnh 1 : Đang làm sắt và đổ betong móng băng – Thi công nhà phố 3 tầng đẹp tại Kontum

Ảnh 2 : Chuẩn bị đổ betong sàn 1 - Thi công nhà phố 3 tầng đẹp tại Kontum
Ảnh 2 : Chuẩn bị đổ betong sàn 1 – Thi công nhà phố 3 tầng đẹp tại Kontum

Ảnh 3 : Công tác đổ betong cột - Thi công nhà phố 3 tầng đẹp tại Kontum
Ảnh 3 : Công tác đổ betong cột – Thi công nhà phố 3 tầng đẹp tại Kontum

Ảnh 4 : Bơm cần đổ betong sàn 1 - Thi công nhà phố 3 tầng đẹp tại Kontum 4
Ảnh 4 : Bơm cần đổ betong sàn 1 – Thi công nhà phố 3 tầng đẹp tại Kontum 4

Ảnh 5 : Đóng cotpha sàn 2 - Thi công nhà phố 3 tầng đẹp tại Kontum 5
Ảnh 5 : Đóng cotpha sàn 2 – Thi công nhà phố 3 tầng đẹp tại Kontum 5

Ảnh 6 : Công nhân đang thi công sắt và đổ betong - Thi công nhà phố 3 tầng đẹp tại Kontum
Ảnh 6 : Công nhân đang thi công sắt và đổ betong – Thi công nhà phố 3 tầng đẹp tại Kontum

Ảnh 7 : Công nhân đang đổ betong  - Thi công nhà phố 3 tầng đẹp tại Kontum
Ảnh 7 : Công nhân đang đổ betong – Thi công nhà phố 3 tầng đẹp tại Kontum

Ảnh 8 : Đang đổ betong sàn 3 - Thi công nhà phố 3 tầng đẹp tại Kontum
Ảnh 8 : Đang đổ betong sàn 3 – Thi công nhà phố 3 tầng đẹp tại Kontum

Ảnh 9 : Hình ảnh sắt sàn - Thi công nhà phố 3 tầng đẹp tại Kontum
Ảnh 9 : Hình ảnh sắt sàn – Thi công nhà phố 3 tầng đẹp tại Kontum

Thi công nhà phố đẹp tại Kontum
Thi công nhà phố đẹp tại Kontum

Thi công nhà phố đẹp tại Kontum 2
Thi công nhà phố đẹp tại Kontum 2

Thi công nhà phố đẹp tại Kontum 3
Thi công nhà phố đẹp tại Kontum 3

Thi công nhà phố đẹp tại Kontum 4
Thi công nhà phố đẹp tại Kontum 4

Thi công nhà phố đẹp tại Kontum 5
Thi công nhà phố đẹp tại Kontum 5

Cổng rào nhà phố đẹp tại Kontum
Cổng rào nhà phố đẹp tại Kontum

Ảnh thực tế công trình nhà phố tại Kontom
Ảnh thực tế công trình nhà phố tại Kontom

Ảnh thực tế công trình nhà phố tại Kontom 1
Ảnh thực tế công trình nhà phố tại Kontom 1

Thi công trọn gói nhà phố tại Kontum
Thi công trọn gói nhà phố tại Kontum

Góc view từ bếp nhìn ra phòng khách
Góc view từ bếp nhìn ra phòng khách

Thi công trọn gói nhà phố tại Kontum góc view bếp
Thi công trọn gói nhà phố tại Kontum góc view bếp

Thi công trọn gói nhà phố tại Kontum 2
Thi công trọn gói nhà phố tại Kontum 2

Thi công trọn gói nhà phố tại Kontum 3
Thi công trọn gói nhà phố tại Kontum 3

Thi công trọn gói nhà phố tại Kontum 4
Thi công trọn gói nhà phố tại Kontum 4

Thi công trọn gói nhà phố tại Kontum 5
Thi công trọn gói nhà phố tại Kontum 5

Thi công trọn gói nhà phố tại Kontum 6
Thi công trọn gói nhà phố tại Kontum 6

Thi công trọn gói nhà phố tại Kontum 7
Thi công trọn gói nhà phố tại Kontum 7

Thi công trọn gói nhà phố tại Kontum 8
Thi công trọn gói nhà phố tại Kontum 8

Thi công trọn gói nhà phố tại Kontum 9
Thi công trọn gói nhà phố tại Kontum 9

Thi công trọn gói nhà phố tại Kontum 10
Thi công trọn gói nhà phố tại Kontum 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các mẫu nhà đẹp mới cập nhật