Thi công nhà phố 4 tầng diện tích 4x15m Anh Khoa, Bình Tân, HCM

Thi công nhà phố 4 tầng diện tích 4x15m Anh Khoa, Bình Tân, HCM

Mặt cắt nhà anh Khoa
Mặt cắt nhà anh Khoa

Giai đoạn ép cộc
Giai đoạn ép cộc

Giai đoạn ép cộc 2
Giai đoạn ép cộc 2

Gia đoạn làm đà kiềng
Gia đoạn làm đà kiềng

Đổ đà giằng
Đổ đà giằng

công trình nhà phố
công trình nhà phố

Giai đoạn xây tường
Giai đoạn xây tường

Giai đoạn xây tường nhà anh Khoa Bình Tân
Giai đoạn xây tường nhà anh Khoa Bình Tân

Giai đoạn đan sắt sàn lầu 1
Giai đoạn đan sắt sàn lầu 1

Kiểm tra sắt sàn lầu 1
Kiểm tra sắt sàn lầu 1

Chuẩn bị đổ bê tông sàn lầu 1
Chuẩn bị đổ bê tông sàn lầu 1

Xây tường lầu 1
Xây tường lầu 1

Xây tường bao lầu 1
Xây tường bao lầu 1

Đóng cốt pha chuẩn bị đổ sàn lầu 2
Đóng cốt pha chuẩn bị đổ sàn lầu 2

Công tác chuẩn bị sàn lầu 2 nhà phố đẹp tại Bình Tân
Công tác chuẩn bị sàn lầu 2 nhà phố đẹp tại Bình Tân

Công tác kiểm tra sắt, điện, nước trước khi đổ sàn lầu 2
Công tác kiểm tra sắt, điện, nước trước khi đổ sàn lầu 2

Kiểm tra độ sụt bê tông đạt chuẩn tiến hành bơm sàn
Kiểm tra độ sụt bê tông đạt chuẩn tiến hành bơm sàn

Gia đoạn đổ bê tông sàn lầu 2
Gia đoạn đổ bê tông sàn lầu 2

Kết thúc bên tông sàn lầu 2
Kết thúc bên tông sàn lầu 2

Giai đoạn kiểm sắt sàn trước khi đổ bê tông sàn lầu 3
Giai đoạn kiểm sắt sàn trước khi đổ bê tông sàn lầu 3

Công đoạn kiểm tra sắt sàn tầng mái trước khi đổ bê tông
Công đoạn kiểm tra sắt sàn tầng mái trước khi đổ bê tông

Giai đoạn đổ bê tông tầng mái
Giai đoạn đổ bê tông tầng mái

Giai đoạn hoàn thiện góc view 1
Giai đoạn hoàn thiện góc view 1

Giai đoạn hoàn thiện góc view 2
Giai đoạn hoàn thiện góc view 2

Giai đoạn hoàn thiện góc view 3
Giai đoạn hoàn thiện góc view 3

Giai đoạn hoàn thiện nhà phố đẹp goc view 4
Giai đoạn hoàn thiện nhà phố đẹp goc view 4

Lót gạch toilet nhà phố 4 tầng
Lót gạch toilet nhà phố 4 tầng

Hoàn thiện nhà phố 4 tầng đẹp
Hoàn thiện nhà phố 4 tầng đẹp

Mặt tiền sau khi hoàn thiện góc view 1
Mặt tiền sau khi hoàn thiện góc view 1

Mặt tiền sau khi hoàn thiện góc view 2
Mặt tiền sau khi hoàn thiện góc view 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các mẫu nhà đẹp mới cập nhật