so do to chuc

Công ty tư vấn thiết kế xây dựng PHAN KIẾN PHÁT giới thiệu sơ đồ tổ chức phụ trách thi công gồm 5 giám đốc xí nghiệp hoạt động trải khắp các vùng miền.

Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức công ty Phan Kiến Phát

Giám đốc xí nghiệp thi công PKP số 1

giám đốc xí nghiệp thi công số 1
GĐXN1: PHAN VĂN MINH
Hoạt động: phụ trách tư vấn thi công bảo trì khu vực Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5.
Nhân lực:
+ Giám sát công trình: Kỹ sư giám sát gồm 4 người.
+ Bộ phận cung ứng vật tư: 3 người.
+ Tổ thi công đào đất, đổ bê tông 20 người: gồm 2 đội trưởng.
+ 5 đội thi công phần thô 65 người, gồm 5 đội trưởng.
+ 3 đội thi công hoàn thiện: 30 người, gồm 3 đội trưởng.
+ 2 Đội thi công điện nước: 18 người gồm 2 đội trưởng.
+ 2 Đội thi công sơn nước: 26 người gồm 2 đội trưởng.

Giám đốc xí nghiệp thi công PKP số 2

giám đốc xí nghiệp thi công số 2
GĐXN2: NGUYỄN ANH TUẤN
Hoạt động: phụ trách tư vấn thi công bảo trì khu vực Quận 6, Quận 7, Quận 8, Nhà Bè, Thủ Đức.
Nhân lực:
+ Giám sát công trình: Kỹ sư giám sát gồm 3 người.
+ Bộ phận cung ứng vật tư: 2 người.
+ Tổ thi công đào đất, đổ bê tông 20 người: gồm 2 đội trưởng.
+ 5 đội thi công phần thô 40 người, gồm 4 đội trưởng.
+ 3 đội thi công hoàn thiện: 20 người, gồm 2 đội trưởng.
+ 2 Đội thi công điện nước: 18 người gồm 2 đội trưởng.
+ 2 Đội thi công sơn nước: 26 người gồm 2 đội trưởng.

Giám đốc xí nghiệp thi công PKP số 3

giám đốc xí nghiệp thi công số 3

GĐXN3: PHAN VĂN LƯU
Hoạt động:  phụ trách tư vấn thi công bảo trì khu vực Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Bình Chánh, Gò Vấp, Hooc Môn, Củ Chi.
Nhân lực:
+ Giám sát công trình: Kỹ sư giám sát gồm 4 người.
+ Bộ phận cung ứng vật tư: 3 người.
+ Tổ thi công đào đất, đổ bê tông 30 người: gồm 3 đội trưởng.
+ 5 đội thi công phần thô 50 người, gồm 5 đội trưởng.
+ 3 đội thi công hoàn thiện: 20 người, gồm 2 đội trưởng.
+ 2 Đội thi công điện nước: 18 người gồm 2 đội trưởng.
+ 2 Đội thi công sơn nước: 26 người gồm 2 đội trưởng.

Giám đốc xí nghiệp thi công PKP số 4

giám đốc xí nghiệp thi công số 4
GĐXN4: TRẦN ĐÌNH HÀ
Hoạt động:  phụ trách tư vấn thi công bảo trì khu vực Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Cần Giờ.
Nhân Lực:
+ Giám sát công trình: Kỹ sư giám sát gồm 4 người.
+ Bộ phận cung ứng vật tư: 3 người.
+ Tổ thi công đào đất, đổ bê tông 30 người: gồm 3 đội trưởng.
+ 5 đội thi công phần thô 50 người, gồm 5 đội trưởng.
+ 3 đội thi công hoàn thiện: 20 người, gồm 2 đội trưởng.
+ 2 Đội thi công điện nước: 18 người gồm 2 đội trưởng.
+ 2 Đội thi công sơn nước: 26 người gồm 2 đội trưởng.

Giám đốc xí nghiệp thi công PKP số 5

giám đốc xí nghiệp thi công số 5
GĐXN5: BÙI VĂN TÝ
Hoạt động: phụ trách các tỉnh trong cả nước.
Nhân lực:
+ Giám sát công trình: Kỹ sư giám sát gồm 3 người.
+ Bộ phận cung ứng vật tư: 2 người.
+ Tổ thi công đào đất, đổ bê tông 20 người: gồm 2 đội trưởng.
+ 5 đội thi công phần thô 40 người, gồm 4 đội trưởng.
+ 3 đội thi công hoàn thiện: 20 người, gồm 2 đội trưởng.
+ 2 Đội thi công điện nước: 18 người gồm 2 đội trưởng.
+ 2 Đội thi công sơn nước: 26 người gồm 2 đội trưởng.

=> Tất cả các đội được gắn kết với nhau thông qua các đội trưởng và giám sát dưới sự phân công và chỉ đạo của giám đốc xí nghiệp, chúng tôi mang đến cho khách hàng các sản phẩm xây dựng nhà đẹp hoàn hảo nhất.