Công trình tòa nhà văn phòng 7 tầng 12x16m tại Tân Bình

Công trình tòa nhà văn phòng 7 tầng 12x16m tại Tân Bình

Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2
Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2

Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 mặt tiền đường Bàu Cát 6
Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 mặt tiền đường Bàu Cát 6

Xây tường bao lên cốt pha sàn lầu 2
Xây tường bao lên cốt pha sàn lầu 2

Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 góc view 2
Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 góc view 2

Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 góc view 3
Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 góc view 3

Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 góc view 4
Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 góc view 4

Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 góc view 5
Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 góc view 5

Kỹ sư kiểm tra công tác cuối trước khi đổ bê tông sàn lầu 2
Kỹ sư kiểm tra công tác cuối trước khi đổ bê tông sàn lầu 2

Chuẩn bị đổ bê tông sàn lầu 2
Chuẩn bị đổ bê tông sàn lầu 2

Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 góc view 6
Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 góc view 6

Đổ bê tông sàn lầu 2
Đổ bê tông sàn lầu 2

Đổ bê tông sàn lầu 2 góc tổng thể
Đổ bê tông sàn lầu 2 góc tổng thể

Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 3
Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 3

Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 3 góc view 2
Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 3 góc view 2

Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 3 góc view 3
Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 3 góc view 3

Công nhân rà soát lại phần sắt sàn
Công nhân rà soát lại phần sắt sàn

Vệ sinh sàn lầu 3 trước khi đổ bê tông
Vệ sinh sàn lầu 3 trước khi đổ bê tông

Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ sàn
Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ sàn

Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ sàn 4
Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ sàn 4

Giai đoạn kiểm tra trước khi đổ sàn 4
Giai đoạn kiểm tra trước khi đổ sàn 4

Giai đoạn kiểm tra trước khi đổ sàn 4 view 2
Giai đoạn kiểm tra trước khi đổ sàn 4 view 2

Giai đoạn kiểm tra trước khi đổ sàn 4 view 3
Giai đoạn kiểm tra trước khi đổ sàn 4 view 3

Giai đoạn kiểm tra trước khi đổ sàn 4 view 4
Giai đoạn kiểm tra trước khi đổ sàn 4 view 4

Công trình sau khi đổ sàn lầu 4
Công trình sau khi đổ sàn lầu 4

Công trình sau khi đổ sàn lầu 4 view 2
Công trình sau khi đổ sàn lầu 4 view 2

Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 1
Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 1

Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 2
Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 2

Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 3
Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 3

Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 4
Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 4

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 1
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 1

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 2
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 2

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 3
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 3

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 4
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 4

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 5
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 5

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 6
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 6

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 7
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 7

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 8
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 8

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 9
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 9

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 10
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 10

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 11
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 11

Công đoạn làm sắt sàn tầng 5 góc 1
Công đoạn làm sắt sàn tầng 5 góc 1

Công đoạn làm sắt sàn tầng 5 góc 2
Công đoạn làm sắt sàn tầng 5 góc 2

Công đoạn làm sắt sàn tầng 5 góc 3
Công đoạn làm sắt sàn tầng 5 góc 3

Công đoạn làm sắt sàn tầng 5 góc 4
Công đoạn làm sắt sàn tầng 5 góc 4

Công đoạn làm sắt sàn tầng 5 góc 7
Công đoạn làm sắt sàn tầng 5 góc 7

Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 1
Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 1

Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 2
Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 2

Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 3
Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 3

Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ bê tông lầu 5 view 1
Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ bê tông lầu 5 view 1

Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ bê tông lầu 5 view 2
Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ bê tông lầu 5 view 2

Kiểm tra và rà soát lại sắt sàn lầu 5 trước khi đổ bê tông
Kiểm tra và rà soát lại sắt sàn lầu 5 trước khi đổ bê tông

Sàn lầu 5 sau khi vệ sinh chuẩn bị trước khi đổ bê tông view 1
Sàn lầu 5 sau khi vệ sinh chuẩn bị trước khi đổ bê tông view 1

Giai đoạn kiểm tra sàn lầu 5 trước khi đổ bê tông
Giai đoạn kiểm tra sàn lầu 5 trước khi đổ bê tông

Sàn lầu 5 sau khi vệ sinh chuẩn bị trước khi đổ bê tông view 2
Sàn lầu 5 sau khi vệ sinh chuẩn bị trước khi đổ bê tông view 2

Công tác chuẩn bị trước khi đổ sàn lầu 5 view 1
Công tác chuẩn bị trước khi đổ sàn lầu 5 view 1

Công tác chuẩn bị trước khi đổ sàn lầu 5 view 2
Công tác chuẩn bị trước khi đổ sàn lầu 5 view 2

Kiểm tra đường ống trước khi đổ bê tông sàn lầu 5
Kiểm tra đường ống trước khi đổ bê tông sàn lầu 5

Đổ bê tông sàn lầu 5 view 1
Đổ bê tông sàn lầu 5 view 1

Đổ bê tông sàn lầu 5 view 2
Đổ bê tông sàn lầu 5 view 2

Đổ bê tông sàn lầu 5 view 3
Đổ bê tông sàn lầu 5 view 3

Đổ bê tông sàn lầu 5 view 4
Đổ bê tông sàn lầu 5 view 4

Đổ bê tông sàn lầu 5 view 5
Đổ bê tông sàn lầu 5 view 5

Bề mặt bê tông sau khi làm láng
Bề mặt bê tông sau khi làm láng

Bề mặt sàn hoàn thiện lầu 5 sau khi đổ bê tông
Bề mặt sàn hoàn thiện lầu 5 sau khi đổ bê tông

Lắp đặt cốt pha trụ tầng 5
Lắp đặt cốt pha trụ tầng 5

Trụ hoàn thiện sau khi gỡ cốt pha tầng 5
Trụ hoàn thiện sau khi gỡ cốt pha tầng 5

Vận chuyển vật tư lên tầng 5 bằng máy vận thăng
Vận chuyển vật tư lên tầng 5 bằng máy vận thăng

Sắt chuẩn bị đóng sàn tầng 6
Sắt chuẩn bị đóng sàn tầng 6

Chống tăng và đóng cốt pha tầng 6
Chống tăng và đóng cốt pha tầng 6

Kiểm tra cốt pha sàn
Kiểm tra cốt pha sàn

Cầu thang thông tầng
Cầu thang thông tầng

Chống tăng chịu lực tầng 5 và tầng 6
Chống tăng chịu lực tầng 5 và tầng 6

Ghép sắt sàn
Ghép sắt sàn

Mặt bằng sắt sàn tầng 6
Mặt bằng sắt sàn tầng 6

Mặt sàn tầng 6
Mặt sàn tầng 6

Mối gối sắt sàn
Mối gối sắt sàn

Thợ đang vô sắt sàn tầng 6
Thợ đang vô sắt sàn tầng 6

Đối tác tin cậy của mọi nhà
Đối tác tin cậy của mọi nhà

Tổng quan mặt tiền hoàn thiện đến tầng 6
Tổng quan mặt tiền hoàn thiện đến tầng 6

Thợ đang xây tô vách
Thợ đang xây tô vách

Thợ đang xây tô vách cầu thang
Thợ đang xây tô vách cầu thang

Thợ đang hàn sắt tạm để bắt thanh chắn an toàn công trình
Thợ đang hàn sắt tạm để bắt thanh chắn an toàn công trình

Cốt pha sàn chống đỡ tâng 6
Cốt pha sàn chống đỡ tâng 6

Cốt pha sàn chống đỡ tâng 6
Cốt pha sàn chống đỡ tầng 6

Ô thông tầng của tòa nhà
Ô thông tầng của tòa nhà

Mặt bằng sắt sàn tầng cuối chuẩn bị cho hệ mái
Mặt bằng sắt sàn tầng cuối chuẩn bị cho hệ mái

Thợ đang xây tô vách ở tầng trệt
Thợ đang xây tô vách ở tầng trệt

Tổng quan mặt tiền hoàn thiện đến tầng cuối chuẩn bị lên tầng mái
Tổng quan mặt tiền hoàn thiện đến tầng cuối chuẩn bị lên tầng mái

Giám sát chỉ đạo thợ vô sắt tầng mái
Giám sát chỉ đạo thợ vô sắt tầng mái

Thợ đang bô sắt đà
Thợ đang bô sắt đà

Thợ đang bô sắt sàn tầng mái
Thợ đang bô sắt sàn tầng mái

Thợ đang vô sắt cho sàn tầng mái góc View 1
Thợ đang vô sắt cho sàn tầng mái góc View 1

Thợ đang vô sắt sàn tầng mái góc View 2
Thợ đang vô sắt sàn tầng mái góc View 2

Thợ đang kê thép dầm sàn bằng cục kê đá hoa cương
Thợ đang kê thép dầm sàn bằng cục kê đá hoa cương

Sử dụng cục kê bằng đá hoa cương để kê dầm sàn
Sử dụng cục kê bằng đá hoa cương để kê dầm sàn

Giám sát chỉ đạo công đoạn cuối hoàn thiện sắt sàn
Giám sát chỉ đạo công đoạn cuối hoàn thiện sắt sàn

Công đoạn cuối hoàn thiện sắt sàn tầng mái
Công đoạn cuối hoàn thiện sắt sàn tầng mái

Nghiệm thu sắt sàn tầng mái
Nghiệm thu sắt sàn tầng mái

Sắt sàn tầng mái hoàn thiện chuẩn bị tối đổ bê tông
Sắt sàn tầng mái hoàn thiện chuẩn bị tối đổ bê tông

Xe bê tông chuẩn bị đổ sàn tầng mái
Xe bê tông chuẩn bị đổ sàn tầng mái

Kiểm tra độ sụt bê tông
Kiểm tra độ sụt bê tông

Bê tông bơm lên sàn tầng mái
Bê tông bơm lên sàn tầng mái

Tưới nước mặt bê tông tầng mái
Tưới nước mặt bê tông tầng mái

Tổng thể mặt tiền hoàn thiện đến tầng mái
Tổng thể mặt tiền hoàn thiện đến tầng mái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các mẫu nhà đẹp mới cập nhật