Anh Dương Hữu Hiếu – Hà Nội

Rất hài lòng và cách làm việc cũng như thái độ ứng xử, và trách nhiệm làm việc của đội ngũ xây dựng Phan Kiến Phát. Tôi đánh giá cao tính quy mô và chuyên nghiệp của quý Công ty.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.