Công trình tòa nhà văn phòng 7 tầng 12x16m tại Tân Bình

Công trình tòa nhà văn phòng 7 tầng 12x16m tại Tân Bình

Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2
Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2

Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 mặt tiền đường Bàu Cát 6
Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 mặt tiền đường Bàu Cát 6

Xây tường bao lên cốt pha sàn lầu 2
Xây tường bao lên cốt pha sàn lầu 2

Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 góc view 2
Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 góc view 2

Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 góc view 3
Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 góc view 3

Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 góc view 4
Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 góc view 4

Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 góc view 5
Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 góc view 5

Kỹ sư kiểm tra công tác cuối trước khi đổ bê tông sàn lầu 2
Kỹ sư kiểm tra công tác cuối trước khi đổ bê tông sàn lầu 2

Chuẩn bị đổ bê tông sàn lầu 2
Chuẩn bị đổ bê tông sàn lầu 2

Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 góc view 6
Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 2 góc view 6

Đổ bê tông sàn lầu 2
Đổ bê tông sàn lầu 2

Đổ bê tông sàn lầu 2 góc tổng thể
Đổ bê tông sàn lầu 2 góc tổng thể

Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 3
Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 3

Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 3 góc view 2
Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 3 góc view 2

Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 3 góc view 3
Công tác chuẩn bị đổ sàn lầu 3 góc view 3

Công nhân rà soát lại phần sắt sàn
Công nhân rà soát lại phần sắt sàn

Vệ sinh sàn lầu 3 trước khi đổ bê tông
Vệ sinh sàn lầu 3 trước khi đổ bê tông

Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ sàn
Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ sàn

Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ sàn 4
Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ sàn 4

Giai đoạn kiểm tra trước khi đổ sàn 4
Giai đoạn kiểm tra trước khi đổ sàn 4

Giai đoạn kiểm tra trước khi đổ sàn 4 view 2
Giai đoạn kiểm tra trước khi đổ sàn 4 view 2

Giai đoạn kiểm tra trước khi đổ sàn 4 view 3
Giai đoạn kiểm tra trước khi đổ sàn 4 view 3

Giai đoạn kiểm tra trước khi đổ sàn 4 view 4
Giai đoạn kiểm tra trước khi đổ sàn 4 view 4

Công trình sau khi đổ sàn lầu 4
Công trình sau khi đổ sàn lầu 4

Công trình sau khi đổ sàn lầu 4 view 2
Công trình sau khi đổ sàn lầu 4 view 2

Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 1
Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 1

Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 2
Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 2

Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 3
Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 3

Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 4
Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 4

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 1
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 1

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 2
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 2

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 3
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 3

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 4
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 4

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 5
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 5

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 6
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 6

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 7
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 7

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 8
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 8

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 9
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 9

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 10
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 10

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 11
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 11

Công đoạn làm sắt sàn tầng 5 góc 1
Công đoạn làm sắt sàn tầng 5 góc 1

Công đoạn làm sắt sàn tầng 5 góc 2
Công đoạn làm sắt sàn tầng 5 góc 2

Công đoạn làm sắt sàn tầng 5 góc 3
Công đoạn làm sắt sàn tầng 5 góc 3

Công đoạn làm sắt sàn tầng 5 góc 4
Công đoạn làm sắt sàn tầng 5 góc 4

Công đoạn làm sắt sàn tầng 5 góc 7
Công đoạn làm sắt sàn tầng 5 góc 7

Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 1
Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 1

Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 2
Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 2

Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 3
Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 3

Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ bê tông lầu 5 view 1
Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ bê tông lầu 5 view 1

Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ bê tông lầu 5 view 2
Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ bê tông lầu 5 view 2

Kiểm tra và rà soát lại sắt sàn lầu 5 trước khi đổ bê tông
Kiểm tra và rà soát lại sắt sàn lầu 5 trước khi đổ bê tông

Sàn lầu 5 sau khi vệ sinh chuẩn bị trước khi đổ bê tông view 1
Sàn lầu 5 sau khi vệ sinh chuẩn bị trước khi đổ bê tông view 1

Giai đoạn kiểm tra sàn lầu 5 trước khi đổ bê tông
Giai đoạn kiểm tra sàn lầu 5 trước khi đổ bê tông

Sàn lầu 5 sau khi vệ sinh chuẩn bị trước khi đổ bê tông view 2
Sàn lầu 5 sau khi vệ sinh chuẩn bị trước khi đổ bê tông view 2

Công tác chuẩn bị trước khi đổ sàn lầu 5 view 1
Công tác chuẩn bị trước khi đổ sàn lầu 5 view 1

Công tác chuẩn bị trước khi đổ sàn lầu 5 view 2
Công tác chuẩn bị trước khi đổ sàn lầu 5 view 2

Kiểm tra đường ống trước khi đổ bê tông sàn lầu 5
Kiểm tra đường ống trước khi đổ bê tông sàn lầu 5

Đổ bê tông sàn lầu 5 view 1
Đổ bê tông sàn lầu 5 view 1

Đổ bê tông sàn lầu 5 view 2
Đổ bê tông sàn lầu 5 view 2

Đổ bê tông sàn lầu 5 view 3
Đổ bê tông sàn lầu 5 view 3

Đổ bê tông sàn lầu 5 view 4
Đổ bê tông sàn lầu 5 view 4

Đổ bê tông sàn lầu 5 view 5
Đổ bê tông sàn lầu 5 view 5

Bề mặt bê tông sau khi làm láng
Bề mặt bê tông sau khi làm láng

Bề mặt sàn hoàn thiện lầu 5 sau khi đổ bê tông
Bề mặt sàn hoàn thiện lầu 5 sau khi đổ bê tông

Lắp đặt cốt pha trụ tầng 5
Lắp đặt cốt pha trụ tầng 5

Trụ hoàn thiện sau khi gỡ cốt pha tầng 5
Trụ hoàn thiện sau khi gỡ cốt pha tầng 5

Vận chuyển vật tư lên tầng 5 bằng máy vận thăng
Vận chuyển vật tư lên tầng 5 bằng máy vận thăng

Sắt chuẩn bị đóng sàn tầng 6
Sắt chuẩn bị đóng sàn tầng 6

Chống tăng và đóng cốt pha tầng 6
Chống tăng và đóng cốt pha tầng 6

Kiểm tra cốt pha sàn
Kiểm tra cốt pha sàn

Cầu thang thông tầng
Cầu thang thông tầng

Chống tăng chịu lực tầng 5 và tầng 6
Chống tăng chịu lực tầng 5 và tầng 6

Ghép sắt sàn
Ghép sắt sàn

Mặt bằng sắt sàn tầng 6
Mặt bằng sắt sàn tầng 6

Mặt sàn tầng 6
Mặt sàn tầng 6

Mối gối sắt sàn
Mối gối sắt sàn

Thợ đang vô sắt sàn tầng 6
Thợ đang vô sắt sàn tầng 6

Đối tác tin cậy của mọi nhà
Đối tác tin cậy của mọi nhà

Tổng quan mặt tiền hoàn thiện đến tầng 6
Tổng quan mặt tiền hoàn thiện đến tầng 6

Thợ đang xây tô vách
Thợ đang xây tô vách

Thợ đang xây tô vách cầu thang
Thợ đang xây tô vách cầu thang

Thợ đang hàn sắt tạm để bắt thanh chắn an toàn công trình
Thợ đang hàn sắt tạm để bắt thanh chắn an toàn công trình

Cốt pha sàn chống đỡ tâng 6
Cốt pha sàn chống đỡ tâng 6

Cốt pha sàn chống đỡ tầng 6
Cốt pha sàn chống đỡ tầng 6

Ô thông tầng của tòa nhà
Ô thông tầng của tòa nhà

Mặt bằng sắt sàn tầng cuối chuẩn bị cho hệ mái
Mặt bằng sắt sàn tầng cuối chuẩn bị cho hệ mái

Thợ đang xây tô vách ở tầng trệt
Thợ đang xây tô vách ở tầng trệt

Tổng quan mặt tiền hoàn thiện đến tầng cuối chuẩn bị lên tầng mái
Tổng quan mặt tiền hoàn thiện đến tầng cuối chuẩn bị lên tầng mái

Giám sát chỉ đạo thợ vô sắt tầng mái
Giám sát chỉ đạo thợ vô sắt tầng mái

Thợ đang bô sắt đà
Thợ đang bô sắt đà

Thợ đang bô sắt sàn tầng mái
Thợ đang bô sắt sàn tầng mái

Thợ đang vô sắt cho sàn tầng mái góc View 1
Thợ đang vô sắt cho sàn tầng mái góc View 1

Thợ đang vô sắt sàn tầng mái góc View 2
Thợ đang vô sắt sàn tầng mái góc View 2

Thợ đang kê thép dầm sàn bằng cục kê đá hoa cương
Thợ đang kê thép dầm sàn bằng cục kê đá hoa cương

Sử dụng cục kê bằng đá hoa cương để kê dầm sàn
Sử dụng cục kê bằng đá hoa cương để kê dầm sàn

Giám sát chỉ đạo công đoạn cuối hoàn thiện sắt sàn
Giám sát chỉ đạo công đoạn cuối hoàn thiện sắt sàn

Công đoạn cuối hoàn thiện sắt sàn tầng mái
Công đoạn cuối hoàn thiện sắt sàn tầng mái

Nghiệm thu sắt sàn tầng mái
Nghiệm thu sắt sàn tầng mái

Sắt sàn tầng mái hoàn thiện chuẩn bị tối đổ bê tông
Sắt sàn tầng mái hoàn thiện chuẩn bị tối đổ bê tông

Xe bê tông chuẩn bị đổ sàn tầng mái
Xe bê tông chuẩn bị đổ sàn tầng mái

Kiểm tra độ sụt bê tông
Kiểm tra độ sụt bê tông

Bê tông bơm lên sàn tầng mái
Bê tông bơm lên sàn tầng mái

Tưới nước mặt bê tông tầng mái
Tưới nước mặt bê tông tầng mái

Tổng thể mặt tiền hoàn thiện đến tầng mái
Tổng thể mặt tiền hoàn thiện đến tầng mái

Bình luận về Công trình tòa nhà văn phòng 7 tầng 12x16m tại Tân Bình

Gửi bình luận

Số điện thoại và email của bạn sẽ được ẩn danh. Các trường có bắt buộc được đánh dấu (*)
 • http://phankienphat.com/Cam kết xây dựng vật tư đúng chuẩn bảo hành kết cấu 10 năm
 • Bảng giá thiết kế nhà 2016
 • Bảng giá thi công nhà 2016
 • Phan Kiến Phát miễn phí thiết kế khi ký hợp đồng thi công xây dựng nhà
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ

   

  Trụ Sở Chính : 120 đường 26 tháng 3 P. Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.HCM xem đường đi

  Chi nhánh Q1: 145A Hoàng Sa, F.Tân Định, Q.1, Tp.HCM xem đường đi

  Showroom: 138 đường 26 tháng 3 P. Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.HCM xem đường đi

  Điện thoại : (028) 37.67.1735

  Hotline : 090.805.6030 / 0988.610.814

Các mẫu nhà đẹp mới cập nhật

 • Mẫu thiết kế biệt thự 3 tầng 7 x 26,5m tại An Giang

  Mẫu thiết kế biệt thự 3 tầng 7 x 26,5m tại An Giang

  Đây là mẫu biệt thự hiện đại 3 tầng 7x26,5m được Phan Kiến Phát thiết kế cho anh Hoàng tại An Giang. Sở hữu lô đất tại mặt tiền đường và vị thế rất đẹp, anh Hoàng mong muốn có một không gian thoáng mát nhưng không kém phần sang trọng. Khoảng sân sau anh kết hợp làm vườn và khu ẩm thực cho những lần tụ tập bạn bè. Mời quý khách tham khảo mẫu nhà biệt thự đẹp tại An Giang này nhé!

 • Biệt thự 4 tầng hiện đại diện tích 7x12,5m

  Biệt thự 4 tầng hiện đại diện tích 7x12,5m

  Tại trung tâm thành phố sở hữu lô đất với diện tích sử dụng thoải mái, tìm đến chúng tôi anh Vũ rất thích mẫu nhà biệt thự 4 tầng diện tích 7x12,5m mà KTS đã tư vấn cho anh. Trong suốt quá trình hợp tác từ thiết kế đến thi công hoàn thiện ngôi nhà, gia đình anh Vũ rất hài lòng. Sau khi hoàn thiện xong căn nhà của anh chúng tôi còn được anh giới thiệu cho bạn bè và hàng xóm rất nhiều.

 • Mẫu biệt thự hiện đại sang trọng 10x24m

  Mẫu biệt thự hiện đại sang trọng 10x24m

  Đây là mẫu biệt thự hiện đại được Phan Kiến Phát thiết kế thi công phần thô và nhân công hoàn thiện. Thời gian thực hiện đúng 04 tháng là bàn giao nhà cho anh Quang tại đường Bạch Mã, Q. 10. Với phong cách trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng. Đây là mẫu biệt thự được đầu tư bài bản từ khâu thiết kế đến vật tư hoàn thiện. Mời quý khách hàng tham khảo.

 • Mẫu nhà 2 tầng sang trọng, hiện đại tại Vĩnh Long

  Mẫu nhà 2 tầng sang trọng, hiện đại tại Vĩnh Long

  Đây là mẫu nhà 2 tầng đẹp của gia đình chị Cẩm Đặng ngụ tại Vĩnh Long. Các kiến trúc sư của Phan Kiến Phát đã dựa trên diện tích và hiện trạng của lô đất và mong muốn của chị để thiết kế nên ngôi nhà 2 tầng với sân vườn tươi mát cho gia đình chị. Và điều mà chúng tôi là mẫu nhà hiện đại, sang trọng và rất thu hút này đã khiến chị thích và rất ưng ý

 • Mẫu biệt thự tân cổ điển 12x25m tại Tiền Giang

  Mẫu biệt thự tân cổ điển 12x25m tại Tiền Giang

  Sở hữu lô đất dài và rộng với mong muốn có 1 không gian để tận hưởng cuộc sống khi về hưu, anh Hùng đã tìm đến Phan Kiến Phát. Sau khi lắng nghe và phác thảo sơ bộ KTS Hào đã tư vấn mẫu nhà biệt thự với phong cách bán cổ điển diện tích 12x25m có sân vườn rộng. Vừa đáp ứng được không gian sinh hoạt cho gia đình và khoảng sân vườn để gia chủ tận trồng bonsai

 • Nhà phố 4 tầng mái chữ A diện tích 4x16m đẹp

  Nhà phố 4 tầng mái chữ A diện tích 4x16m đẹp

  Nhà phố 4 tầng 4x16m của chủ đầu tư lấy cảm hứng từ kiểu dáng bán cổ điển và mái chữ A yêu thích của gia chủ. Kiểu nhà này là sự kết hợp hoàn hảo giữa 2 phong cách hiện đại và cổ điển tạo thành. Khi lên phương án gia chủ cũng còn nhiều băn khoăn nhưng sau khi được tư vấn tận tình thì đã rất háo hức muốn bắt tay ngay vào thực hiện. Đây là kiểu nhà không chỉ đẹp bên ngoài mà các yếu tố phong thủy cũng được đảm bảo bố trí đúng để đem lại may mắn và tốt đẹp cho các thành viên trong nhà.

Bạn đang cần xây nhà? Không biết bắt đầu từ đâu?
Đừng ngại hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ tư vấn miễn phí cho bạn
090.805.6030 (KTS.Nhiên)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG PHAN KIẾN PHÁT

Trụ Sở Chính : 120 đường 26 tháng 3 P. Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.HCM xem đường đi

Chi nhánh Q1: 145A Hoàng Sa, F.Tân Định, Q.1, Tp.HCM xem đường đi

Showroom: 138 đường 26 tháng 3 P. Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.HCM

Tel: (028) 37.67.1735 - Hotline: 090.805.6030

Email: phankienphatcorp@gmail.com

DMCA.com Protection Status

Scroll to Top